Niszczenie dokumentów Kraków

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów

- wykonywanie usługi niszczenia nośników informacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu

więcej...

"Bezpieczna szafka"

Bezpieczna szafka

- usługa abonamentowa, polega na gromadzeniu niepełnowartościowych wydruków i codziennej korespondencji w pojemniku meblowym, okresowo opróżnianym w celu ich zniszczenia

więcej...

Porządkowanie akt

Porządkowanie akt

- zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi

więcej...

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

- dane zwykłe i wrażliwe
- kryteria bezpieczeństwa

więcej...

Kontakt

Kontakt

biuro: 12 686 43 83 serwis: 501 66 99 91 archiwizacja: 501 006 286 e-mail: biuro@vexar.pl

mapa dojazdu...

Terminy niszczenia dokumentacji w 2018 r.

Po 1 stycznia 2018 roku można zlikwidować księgi rachunkowe, dokumenty księgowe i dokumentację spraw z roku 2011 , a także deklaracje oraz zeznania podatkowe złożone w 2012 roku.
Dokumenty będące podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przechowujemy do czasu, w którym będzie miał miejsce upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym doszło do zakończenia amortyzacji.
Dokumenty wiążące się z rękojmią czy reklamacją należy przechowywać przez okres 1 roku. Okres ten należy naliczać dopiero po terminie upływu rękojmi, ewentualnie po rozliczeniu reklamacji (art.74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

Przewiduje się skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.
Skrócony okres przechowywania akt pracowniczych obejmie jedynie tych pracowników, którzy rozpoczęli podleganie ubezpieczeniom społecznym po 1 stycznia 1999 r.
10-letni okres przechowywania będzie obowiązkowy jedynie w przypadku pracowników rozpoczynających zatrudnienie po 1 stycznia 2018 roku.
W przypadku pracowników, którzy rozpoczęli podleganie ubezpieczeniom w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2017 r., pracodawca będzie miał wybór co do okresu przechowywania akt pracowniczych. Jeżeli pracodawca dokona wyboru 10-letniego okresu przechowywania, będzie musiał wysłać do ZUS-u raport informacyjny. Wówczas były pracownik otrzyma informację o skróceniu okresu przechowywania jego akt osobowych i możliwości ich odbioru oraz informację o swoim stanie konta.
Po upłynięciu okresu obowiązkowego przechowywania akt osobowych, pracodawca będzie miał prawo je zniszczyć, przy czym przed zniszczeniem były pracownik będzie mógł otrzymać od pracodawcy swoją dokumentację pracowniczą.

W sytuacji, gdy pracownicy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r., to pracodawca ich dokumentację pracowniczą będzie nadal przechowywał przez 50 lat.

Zamówienie usługi