Niszczenie dokumentów Kraków

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów

- wykonywanie usługi niszczenia nośników informacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu

więcej...

"Bezpieczna szafka"

Bezpieczna szafka

- usługa abonamentowa, polega na gromadzeniu niepełnowartościowych wydruków i codziennej korespondencji w pojemniku meblowym, okresowo opróżnianym w celu ich zniszczenia

więcej...

Porządkowanie akt

Porządkowanie akt

- zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi

więcej...

ELOoffice - archiwum elektroniczne

ELOoffice - archiwum elektroniczne

dla firm działających nowocześnie, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentami

więcej...

Kontakt

Kontakt

biuro: 12 686 43 83 serwis: 501 66 99 91 archiwizacja: 501 006 286 e-mail: biuro@vexar.pl

mapa dojazdu...

Terminy niszczenia dokumentacji w 2017 r.

Po 1 stycznia 2017 roku można zlikwidować księgi rachunkowe, dokumenty księgowe oraz dokumentację spraw zakończonych w 2011 roku. Takie same terminy dotyczą deklaracji oraz zeznań podatkowych złożonych w 2011 roku.

Dokumenty będące podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przechowujemy do czasu, w którym będzie miał miejsce upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym doszło do zakończenia amortyzacji.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe obowiązkowo podlegają trwałemu przechowywaniu zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Dokumenty wiążące się z rękojmią czy reklamacją należy przechowywać przez okres 1 roku. Okres ten należy naliczać dopiero po terminie upływu rękojmi, ewentualnie po rozliczeniu reklamacji (art.74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Karty wynagrodzeń pracowników należy przechowywać przez okres 50 lat. Okres ten liczymy od dnia, w którym miało miejsce zakończenie pracy w danej jednostce przez osobę, która została ubezpieczona (art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).