Niszczenie dokumentów Kraków

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów

- wykonywanie usługi niszczenia nośników informacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu

więcej...

"Bezpieczna szafka"

Bezpieczna szafka

- usługa abonamentowa, polega na gromadzeniu niepełnowartościowych wydruków i codziennej korespondencji w pojemniku meblowym, okresowo opróżnianym w celu ich zniszczenia

więcej...

Porządkowanie akt

Porządkowanie akt

- zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi

więcej...

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

- dane zwykłe i wrażliwe
- kryteria bezpieczeństwa

więcej...

Kontakt

Kontakt

biuro: 12 686 43 83 serwis: 501 66 99 91 archiwizacja: 501 006 286 e-mail: biuro@vexar.pl

mapa dojazdu...

Terminy niszczenia dokumentacji w 2019 r.

Po 1 stycznia 2019 roku można zlikwidować księgi rachunkowe, dokumenty księgowe i dokumentację spraw z roku 2012 , a także deklaracje oraz zeznania podatkowe złożone w 2012 roku.

Dokumenty wiążące się z rękojmią czy reklamacją należy przechowywać przez okres 1 roku. Okres ten należy naliczać dopiero po terminie upływu rękojmi, ewentualnie po rozliczeniu reklamacji (art.74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

Skrócono z 50 do 10 lat okres przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. zasadą jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych raporty informacyjne za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców.

Dokumentacja pracownicza zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r., będzie nadal przechowywana przez pracodawcę przez 50 lat.

Dz.U. 2018 poz. 357

Zapytanie/kontakt