Niszczenie dokumentów Kraków

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Dbałość o interesy firmy wymaga wyjątkowo starannego podejścia do zagadnień ochrony informacji. Dotyczy to całego cyklu życia informacji tj. od jej zebrania, przetwarzania, wykorzystywania aż do trwałego usunięcia. Między innymi dlatego, tak ważne jest profesjonalne zniszczenie dokumentów.

Ochrona informacji

Aktualnie obowiązuje norma DIN 66399, regulująca wymogi i obowiązki w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych. Została ona opublikowana przez Deutsches Institut für Normung w październiku 2012 r. i zastąpiła normę DIN 32757-1. W wyniku braku polskich regulacji w tej sferze, procedury przetargowe mogą się opierać o niemieckie prawodawstwo.

Dlaczego my

Celem działalności firmy VEXAR jest realizacja usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu.

Jesteśmy przygotowani zarówno do świadczenia regularnej obsługi biur, filii, przedstawicielstw firm i urzędów na terenie Małopolski, jak i do periodycznych akcji w województwach sąsiednich.

Gwarancje

Firma VEXAR gwarantuje wysoką jakość oferowanej usługi poprzez:

 • rygorystyczne przestrzeganie procedur wykonania oraz zasad realizacji usługi zdefiniowanych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji
 • czytelny i elastyczny system rozliczania należności
 • atestowane urządzenia niszczące gwarantujące uzyskanie III klasy tajności wg normy DIN 66399
 • system weryfikacji pracowników (poświadczenia bezpieczeństwa)
 • rejestrację procesu niszczenia na nośnikach elektronicznych
 • mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenia pomieszczeń niszczarni

Przebieg procesu:

 • zapakowanie wybrakowanej dokumentacji do worków transportowych
 • zabezpieczenie każdego worka atestowaną, jednorazową plombą bankową z indywidualnym numerem
 • zważenie materiału w obecności klienta
 • transport ładunku od Zleceniodawcy do niszczarni
 • zniszczenie dokumentacji na atestowanych urządzeniach
 • możliwość bezpośredniej obserwacji przez przedstawiciela Klienta lub rejestracja etapu niszczenia na nośniku elektronicznym (opcja)
 • utylizacja odpadu powstałego po niszczeniu
 • wystawienie poświadczenia dochowania poufności procesu niszczenia dokumentów ("certyfikat")

Przejmujemy na siebie całą uciążliwość i pracochłonność wszystkich etapów procesu niszczenia dokumentów.

Kontakt

Prosimy o kontakt, przygotujemy indywidualną ofertę uwzględniającą Państwa wymogi:
VEXAR, tel./faks: 126 86 43 83, e-mail: biuro@vexar.pl

Zapytanie/kontakt
zapytanie / kontakt