Niszczenie dokumentów Kraków

O nas

Początki naszej działalności jako firma Vexar sięgają 2002 roku. Od tamtego czasu było kilka zmian organizacyjnych, ale nasz główny cel pozostał ten sam: świadczenie usług profesjonalnego niszczenia dokumentów dla firm, instytucji i osób prywatnych.

Odpowiedzialnie zajmujemy się tym, co niezbędne, a co dla przedsiębiorstw jest kłopotliwe i zbyt angażujące. Kompleksowo realizujemy cały proces odbioru i bezpiecznego zniszczenia poufnych danych oraz utylizacji powstałego odpadu. Oferujemy rozwiązanie efektywne i znacznie tańsze niż samodzielne brakowanie dokumentacji.

Nasze działania charakteryzują:

Kompleksowość - od przyjazdu na miejsce i sporządzenie protokołu odbioru dokumentacji aż do odbioru dokumentacji przekazania „certyfikatu” czyli potwierdzenia poufności procesu niszczenia. W ramach oferowanej usługi niszczenia dokumentów firma VEXAR przejmuje na siebie całą uciążliwość i pracochłonność wszystkich etapów procesu, gwarantując szybkie i profesjonalne wykonanie z dochowaniem wszelkich wymogów.

Profesjonalizm - proces niszczenia dokumentów prowadzony jest na atestowanym zestawie niszcząco-belujący HSM SP5088. Przebieg procesu jest rejestrowany, a nagrania mogą być udostępniane zleceniodawcom.

Bezpieczeństwo - działamy w oparciu o „Politykę Ochrony Danych Osobowych VEXAR” opracowaną zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 1000), jak również z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r) zwaną RODO

VEXAR, tel.: 126 86 43 83, e-mail: biuro@vexar.pl

zapytanie / kontakt Zadzwoń: 12 686 43 83