tło strona glowna

Gwarantujemy profesjonalne niszczenie dokumentów Kraków, Niepołomice, Wieliczka i okolice

Dlaczego warto nam zaufać?

Oferujemy usługi abonamentowe

Bezpieczna Szafka

Eco-box

Niszczenie dokumentów

niszczenie dokumenty

Dbałość o interesy firmy wymaga wyjątkowo starannego podejścia do zagadnień ochrony informacji. Dotyczy to całego cyklu życia informacji tj. od jej zebrania, przetwarzania, wykorzystywania aż do trwałego usunięcia. Między innymi dlatego, tak ważne jest profesjonalne niszczenie dokumentów. Dokumentacja firmowa, pracownicza, kartoteki klientów to wrażliwy obszar i nie warto ryzykować wycieku ważnych informacji. Najlepszym wyborem jest zaufanie profesjonalistom, takim jak nasza firma Vexar, którzy zagwarantują poufne i bezpieczne zniszczenie dokumentacji oraz utylizację powstałych odpadów. Właściwe urządzenia, a także lata doświadczeń w profesjonalnym niszczeniu dokumentacji jednoznacznie przemawiają za wyborem tej opcji.

Nasza profesjonalna firma z 20-letnim doświadczeniem zapewnia niszczenie dokumentów klientom z terenów Krakowa i okolic. Swoją silną i ugruntowaną pozycję na rynku wypracowaliśmy dzięki atrakcyjnej cenie oferowanych usług, pracy na atestowanych urządzeniach niszczących, szybkim czasie realizacji oraz doświadczonemu i niezwykle przyjaznemu zespołowi. Profesjonalne niszczenie dokumentów w Krakowie? Koniecznie skorzystaj z usług firmy Vexar.

RODO a niszczenie dokumentów

Rozporządzenie RODO, dotyczące ochrony danych osobowych, w istotny sposób zmieniło tryb pozyskiwania i przechowywania danych dotyczących osób fizycznych. Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane (art. 5 ust. 1 e).

Każda kategoria danych osobowych powinna więc mieć określony z góry okres ich przechowywania. Okres ten zależny jest od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres ten zwany jest okresem retencji danych osobowych. Na określenie prawidłowego czasu przechowywania danych osobowych wpływają również inne czynniki – przede wszystkim przepisy szczególne wynikające z innych ustaw, np. z przepisów ustawy o rachunkowości.

Zasada ograniczonego przechowywania danych osobowych nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek okresowej weryfikacji zasobów, aby uzasadnić celowość dalszego przechowywania danych osobowych oraz cyklicznego usuwania niepotrzebnych danych.

 

Terminy niszczenia dokumentacji w 2024r.

Po 1 stycznia 2024 roku można zlikwidować księgi rachunkowe, dokumenty księgowe i dokumentację spraw z roku 2017, a także deklaracje oraz zeznania podatkowe złożone w 2017 roku. Dbałość o interesy każdego przedsiębiorstwa handlowego, produkcyjnego, medycznego czy prawnego wymaga odpowiedniego podejścia do ochrony informacji. Dlatego celem firmy Vexar jest realizacja usługi niszczenia dokumentów na terenie Krakowa i w okolicach, z gwarancją poufności oraz bezpieczeństwa.

Zobacz, w czym jeszcze możemy pomóc i przekonaj się, że należyte dbanie o dokumenty jest niezwykle istotne w procesie funkcjonowania każdej firmy. Nie czekaj, aż poufne dokumenty wyciekną z Twojego biura, tylko zaufaj nam już dzisiaj.

Ochrona wrażliwych informacji przedsiębiorstwa

Aktualnie obowiązuje norma DIN 66399, regulująca wymogi i obowiązki w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych. Została ona opublikowana przez Deutsches Institut für Normung w październiku 2012 r. i zastąpiła normę DIN 32757-1. W wyniku braku polskich regulacji w tej sferze, procedury przetargowe mogą się opierać o niemieckie prawodawstwo.

Dlaczego warto nam zaufać?

Celem działalności firmy VEXAR jest realizacja usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu. Jesteśmy przygotowani zarówno do świadczenia regularnej obsługi biur, filii, przedstawicielstw firm i urzędów na terenie Krakowa i okolic, jak i do periodycznych akcji w województwie małopolskim.

zniszczone dokumenty

Telefon

Zadzwoń do nas i zapytaj o nasze usługi

Wiadomość

Wyślij do nas wiadomość lub wypełnij formularz

Vexar – gwarancja i rzetelność

Firma VEXAR gwarantuje wysoką jakość oferowanej usługi niszczenia dokumentów poprzez:

 • rygorystyczne przestrzeganie procedur wykonania oraz zasad realizacji usługi zdefiniowanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych;
 • czytelny i elastyczny system rozliczania należności;
 • atestowane urządzenia niszczące gwarantujące uzyskanie klasy P3 wg normy DIN 66399;
 • system weryfikacji pracowników;
 • wideo-rejestrację procesu niszczenia z zapisem na nośnikach elektronicznych;
 • mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenia pomieszczeń niszczarni.

Jakie są etapy usługi niszczenia dokumentów?

Zamówienie można złożyć zarówno telefonicznie jak i mailowo. Niezbędne będzie podanie lokalizacji i szacunkowej ilości dokumentacji do odbioru. Przejmiemy na siebie całą uciążliwość i pracochłonność wszystkich etapów procesu niszczenia dokumentów. Wystarczy wskazać nam materiały do zniszczenia, a my:

 • zapakujemy wybrakowaną dokumentację do worków transportowych;
 • zabezpieczymy każdy ładunek atestowaną, jednorazową plombą bankową z indywidualnym numerem;
 • zważymy materiał;
 • przetransportujemy ładunek do naszej niszczarni;
 • zniszczymy dokumentację metodą cięcia cross-cut na atestowanym urządzeniu HSM.

W sposób ciągły, obraz będzie zapisywany z kamer rejestrujących niszczenie, a powstały odpad zutylizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poświadczeniem dochowania poufności niszczenia dokumentów będzie certyfikat wystawiany po zakończeniu całego procesu.

akta

Jak zamówić usługę niszczenie dokumentów?

Zamówienie na usługę można złożyć zarówno telefonicznie jak i mailowo. Podanie szacunkowej ilości lub przesłanie zdjęcia zgromadzonej dokumentacji znacznie ułatwi wycenę jej utylizacji. W oparciu o uzyskane informacje, przygotujemy indywidualną ofertę uwzględniającą Państwa wymogi.

Zapraszamy do kontaktu

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 412

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 1000

3. Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
(jednolity tekst ustawy z dnia 9 lutego 2018 r.)

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 419

4. Przepisy kodeksu karnego dot. odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko ochronie informacji Rozdział XXXIII

Zobacz: Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553